به زودی

    * برای دریافت اطلاعیه شروع به فعالیت وب سایت ما مشترک شوید.

    @media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_633262da17a7d .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_633262da17a7d .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px){ #iguru_spacer_633262da17a7d .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_633262da17a7d .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_633262da17d12 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_633262da17d12 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px){ #iguru_spacer_633262da17d12 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_633262da17d12 .spacing_size-tablet{ display: block; } }#countdown_633262da183a2 .countdown-amount {color: #ffffff;}#countdown_633262da183a2 .countdown-amount:before,#countdown_633262da183a2 .countdown-amount:after {background-color: #ff6d34;}#countdown_633262da183a2 .countdown-period { color: #ffffff; }#countdown_633262da183a2 .countdown-amount { font-weight: 800; }#countdown_633262da183a2 .countdown-period { font-weight: 600; }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_633262da1857e .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_633262da1857e .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_633262da1a24b .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_633262da1a24b .spacing_size-desktops{ display: block; } }#iguru_soc_icon_wrap_633262da1a45b a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633262da1a45b a:hover{ background: #664bc4; border-color: #00bda6; }.iguru_module_social #soc_icon_633262da1a4a51{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_633262da1a4a51:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_633262da1a4a51{ background: #51aff7; }.iguru_module_social #soc_icon_633262da1a4a51:hover{ background: #51aff7; }.iguru_module_social #soc_icon_633262da1a4d72{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_633262da1a4d72:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_633262da1a4d72{ background: #284baf; }.iguru_module_social #soc_icon_633262da1a4d72:hover{ background: #284baf; }.iguru_module_social #soc_icon_633262da1a4f13{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_633262da1a4f13:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_633262da1a4f13{ background: #e03609; }.iguru_module_social #soc_icon_633262da1a4f13:hover{ background: #e03609; }.iguru_module_social #soc_icon_633262da1a5084{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_633262da1a5084:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_633262da1a5084{ background: #e40000; }.iguru_module_social #soc_icon_633262da1a5084:hover{ background: #e40000; }