به زودی

    * برای دریافت اطلاعیه شروع به فعالیت وب سایت ما مشترک شوید.

    @media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_6284ce15a8e45 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6284ce15a8e45 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px){ #iguru_spacer_6284ce15a8e45 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6284ce15a8e45 .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_6284ce15a9abd .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6284ce15a9abd .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px){ #iguru_spacer_6284ce15a9abd .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6284ce15a9abd .spacing_size-tablet{ display: block; } }#countdown_6284ce15ab316 .countdown-amount {color: #ffffff;}#countdown_6284ce15ab316 .countdown-amount:before,#countdown_6284ce15ab316 .countdown-amount:after {background-color: #ff6d34;}#countdown_6284ce15ab316 .countdown-period { color: #ffffff; }#countdown_6284ce15ab316 .countdown-amount { font-weight: 800; }#countdown_6284ce15ab316 .countdown-period { font-weight: 600; }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_6284ce15ab4eb .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6284ce15ab4eb .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_6284ce15ad633 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6284ce15ad633 .spacing_size-desktops{ display: block; } }#iguru_soc_icon_wrap_6284ce15ad993 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6284ce15ad993 a:hover{ background: #664bc4; border-color: #00bda6; }.iguru_module_social #soc_icon_6284ce15ada0d1{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6284ce15ada0d1:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6284ce15ada0d1{ background: #51aff7; }.iguru_module_social #soc_icon_6284ce15ada0d1:hover{ background: #51aff7; }.iguru_module_social #soc_icon_6284ce15ada552{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6284ce15ada552:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6284ce15ada552{ background: #284baf; }.iguru_module_social #soc_icon_6284ce15ada552:hover{ background: #284baf; }.iguru_module_social #soc_icon_6284ce15ada833{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6284ce15ada833:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6284ce15ada833{ background: #e03609; }.iguru_module_social #soc_icon_6284ce15ada833:hover{ background: #e03609; }.iguru_module_social #soc_icon_6284ce15adaac4{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6284ce15adaac4:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6284ce15adaac4{ background: #e40000; }.iguru_module_social #soc_icon_6284ce15adaac4:hover{ background: #e40000; }