به زودی

    * برای دریافت اطلاعیه شروع به فعالیت وب سایت ما مشترک شوید.

    @media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_63daf41353356 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_63daf41353356 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px){ #iguru_spacer_63daf41353356 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_63daf41353356 .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_63daf4135357a .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_63daf4135357a .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px){ #iguru_spacer_63daf4135357a .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_63daf4135357a .spacing_size-tablet{ display: block; } }#countdown_63daf41353b6a .countdown-amount {color: #ffffff;}#countdown_63daf41353b6a .countdown-amount:before,#countdown_63daf41353b6a .countdown-amount:after {background-color: #ff6d34;}#countdown_63daf41353b6a .countdown-period { color: #ffffff; }#countdown_63daf41353b6a .countdown-amount { font-weight: 800; }#countdown_63daf41353b6a .countdown-period { font-weight: 600; }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_63daf41353cf8 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_63daf41353cf8 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_63daf413549e9 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_63daf413549e9 .spacing_size-desktops{ display: block; } }#iguru_soc_icon_wrap_63daf41354b8a a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_63daf41354b8a a:hover{ background: #664bc4; border-color: #00bda6; }.iguru_module_social #soc_icon_63daf41354bca1{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_63daf41354bca1:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_63daf41354bca1{ background: #51aff7; }.iguru_module_social #soc_icon_63daf41354bca1:hover{ background: #51aff7; }.iguru_module_social #soc_icon_63daf41354bec2{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_63daf41354bec2:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_63daf41354bec2{ background: #284baf; }.iguru_module_social #soc_icon_63daf41354bec2:hover{ background: #284baf; }.iguru_module_social #soc_icon_63daf41354c043{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_63daf41354c043:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_63daf41354c043{ background: #e03609; }.iguru_module_social #soc_icon_63daf41354c043:hover{ background: #e03609; }.iguru_module_social #soc_icon_63daf41354c184{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_63daf41354c184:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_63daf41354c184{ background: #e40000; }.iguru_module_social #soc_icon_63daf41354c184:hover{ background: #e40000; }